Menu
Základní škola a Mateřská škola Tetín, okres Beroun, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy základní školy a mateřské školy v obci Tetín.

Personální obsazení ŠPP:

Výchovný poradce: Mgr. Petra Fafková - petra.fafkova@skolytetin.cz

Školní metodik prevence:  Mgr. Jitka Štencová - jitka.stencova@skolytetin.cz

Konzultační hodiny: stanoveny po osobní, telefonické nebo e-mailové komunikaci

Telefon: 311 622 295 nebo na e-mailovou adresu výše uvedenou

Obsah služeb:
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na poradenské, metodické a informační činnosti.

Poradenské, metodické a informační činnosti:
Péče o žáky s nespecifickými problémy
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora rozvoje nadaných žáků
Prevence školní neúspěšnosti
Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
Kariérové poradenství
Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
Spolupráci školy s poradenskými zařízeními
Další metodická a informační činnost

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30